YARPUZ – 12

*Yarpuz Edebiyat Dergisi

*

Edebî metinlerin biçimsel ve anlamsal iskeletleri vardır. Anlamı ne derece derin, zengin ve türevli olursa olsun söz diziminde vitamin eksikleri bulunan bir dize kendinden önce veya sonraki dizeleri de hastalıklı hale getirir. Tam tersini de düşünmek mümkündür. Şiirin okuyucu tarafından alımlanmasında her iki iskelet de ayrılmaz bir bütünlükte işlevseldir.

İzleğin amacına uygunluğunda söz diziminin çarpıcılığı kadar anlamın da çarpıcı olması, aklı ters-düz etmesi önem arz etmekte. Anlamın çoğullanmasında söz sanatlarının etkisi yadsınamaz. Bu yüzden çok faklı söz dizimlerini çeşitli sanatlarla desteklemesi iyi bir şiir için kaçınılmazdır.

İnsanın coşkusundan hareketle kendi benini hiçbir kurala bağlı olmadan ifade etmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz anlatımcılık anlayışıyla yazılmış şiirlerde bile diyalektik yaklaşımın ötelenmediği bir gerçektir.

Şiirin anlamı bir tren, onun biçimi trenin altındaki raylar, izlek yani şiirin ana yönelimi de trenin varmak istediği şehirdir. O şehir okuyucunun beğeni çıtasıdır. Tren okuyucuya sarsıntısız ulaşmalıdır.

*   *   *

İsmail Okutan, Nejla Arslan, Harun Çitil, Gülçin Yağmur Akbulut öykü; Ahmet Süreyya Durna hatıra; Mehmet Mortaş deneme ile katkıda bulundular. İlker Gülbahar Yarpuz’un doğuşunu anlattı. Ali Parlak, Nurkan Gökdemir, Rıdvan Yıldız, Ömür Balcı, Ahmet Yılmaz Tuncer şiirleriyle Yarpuz halkasına dâhil oldular.

*   *   *

Bu sayı ile 1 yılını dolduran Yarpuz’un kapağında Hurman Çayı’na yer verdik. Yeni dönemde yenilenerek çıkmanın heyecanı sardı bizleri.

Yeni sayılarda buluşmak ümidi ile …

                                                                                                  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram