OTUZ BİRİNCİ YARPUZ

Yarpuz Edebiyat Dergisi

*

Bilindiği üzere milenyum çağının sosyal yaşantısı, siyaseti, ticareti ve sanatı sosyal medyada atıyor. Facebook, Twitter vb. sosyal paylaşım siteleri sayesinde birçok şair kendini gösterme fırsatı buluyor. Böyle olunca Facebook’tan günümüz şiir yönelimlerinin portresini çıkarmak da kolay bir hale geldi.

SOSYAL MEDYA KULLANAN ŞAİRLERDE

ŞİİR YÖNELİMLERİ

 

1.Klasik Hececiler: Hecenin klasik 7, 8, 11, 14, 15’li  kalıbını kullanmakta olup daha çok milli ve manevi konularda lirik yaklaşımlı şiirler yazıyorlar. Bazı şairler arı dil ile yazarken bazıları da Arapça ve Farsçadan dilimize girmiş ve kullanımı azalmakta olan sözcükleri gündeme getirmeye çalışıyor. Büyük çoğunluğu şiirin biçimsel özelliklerini çok fazla önemsiyor. Durak hatası yapmıyor.

2.Yenilikçi Hececiler: Hecenin daha çok 14 ve 15’li kalıbını kullanmakla birlikte eski sözcüklerin yerine daha çok teknolojiyle dilimize giren yeni sözcüklerle yaptıkları imgeler yönüyle klasik hececilerden ayrılıyorlar. Birçoğu felsefeden beslenmekle birlikte şiirlerinde empresyonist ve parnasist özellikler görülüyor. Hecenin dışında biçimsel özellikler önemsemiyorlar. Şiirlerini zaman zaman uyaksız da yazıyorlar.

3.Sosyal Gerçekçi Serbest Nazımcılar: Toplumsal konulara duyarlılıkları, retorik kalıplarını aşmaya çalışmaları ve eklektik düzlemlerindeki farklılıkları en belirgin özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Geleneğe uzak duruyorlar.

4.Anlatımcılar: Bir hikâyeyi nazımsal açıdan anlatmaları, aşırı imge kullanmamaları, şiirlerin biçimsel yönünü önemsememeleri onları diğer şiir anlayışlarından ayırıyor. Sözcük tercihlerini daha çok arı Türkçeden yana kullanıyorlar.

5.Yoğun İmgeciler: Fiil ve fiilimsilere pek itibar etmeyen bir anlayışla şiir yazıyorlar. Sözcüklerin çağrışım gücünden fazlaca yararlanıyorlar. Birçoğunun şiirlerindeki temayı tespit etmek yoğun uğraş gerektiriyor. Noktalama işaretlerinden en çok “ Yan çizgi”yi  – sözcük bölmelerinde – tercih ediyorlar. Bu sayede şiirdeki anlamı çoğaltma gayretindeler.

6.Marjinal Şiirciler: Toplumsal düzenin karşısında bir yapıya sahip zihniyetle kaleme alınan şiirlerin slogan üslubuyla toplumu harekete geçirmek istiyorlar. Batı şiirinden beslenmekteler ve şiirlerde Batı mitolojisinden istifade ettikleri çeşitli mitleri şiirlerine taşıyorlar.

7.Serbest Öz Şiirciler:

Şiirlerini yazdıkları gibi bırakmıyorlar, şiirin bir birimini, dizesini bazen de şiirde geçen bir sözcüğü günlerce düşünüyorlar. Klasik kaba temalardan uzak duruyorlar. Şiirin düşünsel boyutuna ağırlık veriyorlar.

8.Coşumcu Serbest Nazımcılar: Duyguyu şiirin her şeyi olarak görüyorlar. Biçimi önemsemiyor, insanda “duygulanmaya” değer veriyorlar.

  1. Sentezciler: Yalnızca şiirin peşindeler. İster serbest ister ölçülü olsun, söyleyiş ve anlam güzelliği olan her şiire değer veriyorlar. Bu ilkelerle yazıyorlar.

Yeni sayılarda buluşmak ümidi ile…

*

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram