DERVİŞ DİYOR Kİ

-İSMAİL DELİHASAN

*

Yaşanan her şeyin hatırı vardır. Sevenin sevilende hakkı vardır.  Hatırın hakkı vardır. Yarın sabah sevgiyi uyandırın. Nefreti bırakın körlüğünde uyusun. Çünkü görmek sevmektir, sevenler görür. İnsan insana, insan insanlığa… Bize inanan insanlar gerek, bizi sevenlerden önemlisi… Hak etmeyenlerin dünyası: Herkes yemek, cinsellik ve makam peşinde… Sen onuruna, insanlığına sahip çık. Bu dünyada görünürde hüküm de hükümdarlık da kötülerindir. İyiler kendi içinde, iyi ve mutlu; kötüler ise mutsuz ve acı içindedir. Kötüler, içindeki cehennemlerinden Allah’a kaçmazlar…

*

Hakikat bilgisizliği, inançsızlık ya da münafıklık işaretidir. Yüce Allah hakikati görünür yapsaydı, zaten insanı hiç yaratmazdı. Sen gözlerine inanma, bildiğine, kalbine ve aklına inan.Her şey göründüğü gibi olsaydı, ahret de olmazdı. Hakikat görünmeyendir, görünen değil.

*

Siyasetin ve günlük olayların dışında, sonsuz bilginin ve hakikatin peşinde ol ki insan olabilesin!Gereğini yapmak, bazen doğrusunu yapmaktan daha doğrudur.

*

Mertçe savaşmayanlar, zafer kazanamazlar. Zafer iyilerindir; kötülüğün zaferi yoktur.

*

Kültürün yarısı dindir. Dinin de yarısı ahlâktır. Ahlâksızların kültüre ve dine faydası olmaz, zararı olur.Kültürün ve dinin temeli takvimdir; takvim medeniyet kurar. Kültür; medeniyetin içindeki benliktir, kimliktir.Hakikatte takvim zamanın dünya tarihidir…

*

İnsan ne ararsa onu bulur; ne isterse ona kavuşur. Ne aradığını, ne istediğini iyi bilmeli… İnsan istemesini bilmeli…

*

Cennetin, vicdan rahatlığı ve mutluluk olarak, yolu insandan geçer. Bu kadar kötü bir dünyada yaşamak, iyilere cehennem olarak yeter. Mutluluk, kötü insanların uzağında, iyi insanların yakınında olmaktır biraz da… Ben iyi insan olan herkesle anlaşırım.

*

Karşı tarafa saldırarak iyi olmak isteyen fitnecilerdir. İnsan; kalbine kaçtığında, iyiliğe sığındığında, iyi ve hakiki insandır.

*

İnsan; söyleyebildiklerinde değil, söyleyemediklerindedir. Derdin söyleneni küçüğü, söylenemeyeni büyüğüdür. İyi insanların büyük dertleri olur.

*

Bu çağ için en kötü insanlar;bilim insanlarını, sanatçıları ve düşünürleri öldürenlerdir. Bilim insanlarını, sanatçılarıve düşünürleri öldürmek, dünyanın en aşağılık işidir.

*

Ölüm yalan söylemez. Ölüm hakikatin kapısıdır; girilir, çıkılmaz.

*

Bu çağda insanın;  Allah’a ulaştıran, pişiren, yetiştiren en büyük dergâhı; aklı, düşüncesi, vicdanı ve hayatın kendisidir.İnsanın dergâhı kalbidir. Şimdi inanç, eskisi gibi değildir. Zaman kendi hükmünü sürer.

*

Biliyorum ki yalnız değilim. Yalnızlığında insanın yanında Allah vardır. Ondandır, hira, zeytin, tur… Zirveler yalnızdır.

*

İnsan, sevgisinden tanınır. Sevdiği insan, sevdiği renk gibi… İnsanın sevgisi kendidir. Gülümsemek, sevgidendir. Gülümsemek yüzün cennetidir. Gülümseyen de gülümsediğin kişi de cennettedir.

*

Kötü insanlar ve devletler, düşmanının iyi olmasını engellemeye çalışır. Mesela bilim insanlarını öldürtür. İyi insanlar ve iyi insanların yönettiği devletler, çalışıp gelişip kendileriyle yarışırlar. İyiler kimseye düşman olmazlar. Düşmanına bile bile adaletli davranan, hakiki insandır. İnsanı, düşman gören insan değildir; düşman görülen insandır.

*

Ahlâksızlar, iyi insan olamayanlar, hiçbir şey olamazlar. İnsan, içinden gider; insan, içinde yükselir. İyiliği hep sakla, kötülük zaten kendinin düşmanıdır. Her insanın kalbinde bir Sevr Mağarası vardır. Bilene, girebilene… Bana büyük kötülükler yapabilirsiniz ama kalbimi yenemezsiniz.

*

İnsan, insana konan bir kuştur; insan, insandan uçan bir kuştur; insan, kendi düşünde anı dediğimiz, kuş düşünde… İnsanın Hira Mağarası kalbindedir…

*

Her sorunun bir cevabı vardır. Öğrenmek iste…Öğrenme-bilme dünyası… İnanın kalbi bozuk oldu mu bütün yalanlara inanası gelir. Bir insanın bir insana inanması kadar yüce bir inanç yoktur.“Allah’ın bile kitabı var” dedi bilge… Yaz!Bilgelik kendini bilmektir. Önce kitapları, sonra evreni, sonra da kendini okuyacaksın… İzleri takip et!

*

Allah’la hiçliğe, birliğe ulaşan, zamanı mekânı aşar. Artık Allah’la her yerde ve her zaman birebir beraberdir; Allah kalbindedir, Allah’ta yok olmuş, hiçleşmiştir. Hayatta bir şey olmak değil; hiç olmak, hakiki insan olmaktır ve marifet, hakikat budur.

*

Allah insanı, insan düşüncelerini yaratır. Düşünmeyen, fikir üretmeyenlerin eleştiriye hakkı yoktur. Kendilerine itiraz edebilenlerin, hatalarını görebilenlerin, başkalarına da itiraz etme ve hatalarını görme hakları vardır. Her şey kendinden başlar, önce kendin… Benim inancım bilmekten gelir, bildiklerime inanırım. İnsan bildiğini inkâr etmez, etmemeli…

*

Kendini düzeltemeyenler, dünya görüşleriyle ülkelerini ve dünyayı düzeltmeye çalışırlar. Bu yalan hayalle yaşarlar; ne yazık ki ölürler öldürürler…

*

Büyük düşünenlerin, küçük düşünmeye zamanı yoktur. Çünkü onların küçük zamanları yoktur.Gerçekleri düşünebilme ve konuşabilme cesaretini göster.

*

Dünya, dinleri sorgularken ve insan aklının yaratıcılığıyla ilişkisini irdelerken, son dinin ve Allah katındaki dinin İslam olduğu da bilinirken… Ayrıca insanlık başka bir zamana ilerlerken eskimiş ve bozulmuş bir dini (Yahudilik, Hıristiyanlık, Budizm vb.), kendi ulusuna tekrar tam anlamıyla yaşatmaya çalışmak, ulusunun-devletinin tarihten silinmesini istemektir aslında…

Hıristiyanlık bir ruh dini olduğundan içinde insan aklına yer yoktur. İslam ise insanın aklını kullanmasını ve düşünmesini ister. Lâiklik bu anlamda Hıristiyanlık için ihtiyaçtır, ana karakterdir ki akıl yaşanır olsun. Oysa İslam ilimle bilimi iç içe sunduğu için lâikliğe –sözünü ettiğimiz, bilinen İslam ve lâiklik kavramları değildir- ihtiyacı yoktur aslında.  Kendisi bunu doğasında zaten zorunlu kılar, aklı dine eş tutar, onları ayırmaz.

İslam’ın aydınlanması zamandır. İslam ay zamanıdır, akıl güneş zamanıdır ve zaman güneş zamanına akmaktadır. Böylece ay ya da İslam, akılla ve güneşle aydınlanacaktır. Zaman güneşle aydınlanırken, insan da akılla aydınlanacaktır. İnsan iki üzerine bina edilmiş birdir. Aklın da kalbi var.

*

İnsanın vicdanının sınırları insandan; namusu ülkesinin sınırlarından başlar. Ben hiç kimseye ait değilim. Ben yalnızca vicdanıma aitim.

*

Gücünün farkında olmak, gerçek gücündür. İyilerin gücü Allah’tır. Dünyanın bir gerçeği var; o da herkesin savaştığıdır. Dünya bir savaş alanından başka şey değil; insan kendi içinde, insan insanla… Nefsiyle savaşanlar zafere ve Allah’a ulaşır. Dört zafer vardır: Kendiyle savaşmak, her şeyi akışına bırakmak, sabretmek ve dua etmek… Duaya, bedduaya inanmayan insana inanma. Haklı bir beddua almış biri, iyi olamaz.

*

Saygı, saygıya değer olana gösterilir. Zorunlu bir saygı yoktur.

*

Suçsuz olduğunu düşündüğü halde özür dilemek, dileyenin erdemidir. Suçlu olduğunun göstergesi değildir. Özür, ben haklıyım ve hatasızım deyip kendini temize çıkarmaktır. Özür tövbe gibi temizdir. Özür dileyen haklıdır ve iyi insandır.

*

Geçmişte filozoflar, evliyalar büyük düşünmüş, büyük sözler söylemişlerdir. Çünkü onlar büyük hakikatlerin adamıdır. Ancak bugün dünden çoktur ve daha büyüktür. Bugün bilgi dünden çoktur. Biz daha büyük düşünüp daha büyük ve derin anlamlı sözler söyleyebilmeliyiz. Hakikat bilgisi de zamanla çoğalan bir bilgidir. Ben ne öğrendiysem kendimden, iç sesimden öğrendim. Biri vardı içimde, kimdi bende konuşan… Sözün sahibi, sözü anlayandır.

*

Büyük hakikatleri yalnız ermişler bilir. Şeytanlaşmış insanlar ise bilgiyi çalmaya çalışır. Çalanlardan değil, hakikat bilgisinin gerçek sahiplerinden olmamız dileğiyle… Bilgisizlik ve yanlış bilgi, her zaman yanlış yargılar doğurur.

*

İnsanı seviyorum ama insanları ve dünyayı sevmiyorum. Bu kadar kötüyle yaşamak, insana cehennem olarak yeter. İnsanı insana kavuşturan her şey iyidir.İnsanı insan yapan kalbidir. Ruh ise kalptedir ve bu anlamda da insanı insan yapan,  yürekten de öte ruh vardır. Akıl ise dünyadan cennete ruhun yoludur.

*

Özgürlük, aklın ve ahlâkın sınırlarında olmaktır. Aklın ve ahlâkın sınırlarında, sorumluluğunu bilmek ve sorumlu davranmak, en büyük özgürlüktür.

*

Acıyacak yeri kalmadı insanın. Dünya kan revan…

*

Karşınızdaki dünya şampiyonu bir boksörse ve sizden dayak yiyorsa, sizi son rauntta tek yumrukta öldürecek demektir.

*

Taraf düşünenlerin, düşüncelerinin yarısı yanlış ya da eksiktir.Hakikatin tarafını tutmak ise tarafsızlık olarak taraf tutmanın ta kendisidir.

*

İnsan düşüncesinde yaşar. Tanrı’yı da düşüncesinde yaşatır. Yaşayan düşüncedir. Düşünce varlıktır. Düşünmeyen insani gelişim gösteremez ki ermişlik de bir insani gelişmedir; düşünmeyen eremez. Dünyayı da öte dünyayı da düşünce kurar. Zaman yeni soruları doğurur. İnsan bu sorulara cevabıyla kendisini de doğurur.Zaman bir sınamadır. Yarına dostluklar ve iyilikler kalır.

*

Sağına soluna değil, arkana önüne bak. İleri gitmenin ve iyi insan olmanın yolu budur. Sağa sola değil, iyiliğe ileriye…İnsanın en büyük ideali, iyi insan olmaktır. Birbirimize iyilik yapmaktan başka ne değerimiz vardır. İyi insanlar insanda cevher arar, çıkar değil…Her toplumun kutup yıldızları vardır. Kimisi arkasına bakar yürür, kimisi göklerde yol arar…

*

Gösterişsiz aşklara gizle beni. Namahremdir en çok sevdiklerim, görülmez bende. Kalbimin derinine göm beni.

*

Kimin kim olduğu belli değil; sen sen ol, ülkene ve kendine sahip çık.

*

Sükût, sonsuzluğun sesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram